Vraždy v Midsomeru

Pořad má svůj vlastní styl. Je téměř výhradně vsazen do uzavřeného, rustikálního a hlavně smyšleného anglického hrabství Midsomer. Midsomer je svět, jehož obyvatelé jsou často bohatí, amorální a snobští excentrici, často pouze zaujatí omezenými životy, jež vedou v těchto izolovaných komunitách. Toto prostředí poskytuje, při vzájemných třecích plochách postav, možnost trpkého humoru vycházejícího ze sebeironického pozorování.

Tato podívaná často podtrhává lidskou přetvářku. Pro nezasvěceného pozorovatele je Midsomer pestrobarevné, klidné a prosperující hrabství, avšak za dobře zastřiženými ploty a za kriketem na vesnických pažitech se skrývá společnost překypující všemi druhy neřestí. Postava Barnabyho tak, naproti tomu, poskytuje stabilní domácí život a výjimečnou morální autoritu.

Každý příběh je pečlivě vystavěn, s rozličnými dějovými linkami a dlouhými nevyřešenými záhadami matoucí i samotné detektivy. Jsou tu často liché vyústění – falešné stopy – jako například ty, které nabízejí drobné prohřešky nebo skrývají nějaké temné tajemství, jež mělo být ukryto před světem. Narozdíl od neblahého pohledu, což je typická dějová záležitost skrz celý seriál si příběh uchovává přetrvávající smysl pro humor.

Místní obyvatelé prožívají evidentně velké množství úmrtí, zvlášť pokud si uvědomíme, že Midsomer je malé, venkovské hrabství. Díky bizarnímu prostředí místa nám to však nepřipadá nikterak nepříhodně. Pořad místy dokonce počítá s nedostatkem realismu, s postavami často komentujícími překvapivě velké množství úmrtí. Pro lepší příklad, v jednom z dřívějších případech Barnabyho (v epizodě nazvané „The Fisher King“), se detektiv Dan Scott ptá, zda jsou v tomto kraji počty těl vždy tak vysoké. Barnaby suše odpovídá: „Už se stalo.“